, ,

Πληκτρολόγιο HP PROBOOK 450 G5 WITH FRAME

Availability:

21 σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)


24,70

21 σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)

HP Probook 455 G5 470 G5 
L01027-001
9Z.NEFSQ.00U NSK-XK0SQ 40490USBACKLIT HP IDS UMA Cel 3865U 430 G5 BNBPC HP IDS UMA Pent4415U 430 G5 BNBPC HP IDS UMA i3-6006U 430 G5 BNBPC HP IDS UMA i3-7020U 430 G5 BNBPC HP IDS UMA i3-7100U 430 G5 BNBPC HP IDS UMA i3-7100U fWWAN 430 G5 BNBPC HP IDS UMA i3-8130U 430 G5 BNBPC HP IDS UMA i3-8130U fWWAN 430 G5 BNBPC HP IDS UMA i5-7200U 430 G5 BNBPC HP IDS UMA i5-8250U 430 G5 BNBPC HP IDS UMA i5-8250U fWWAN 430 G5 BNBPC HP IDS UMA i5-8350U 430 G5 BNBPC HP IDS UMA i7-8550U 430 G5 BNBPC HP K12 PB430G5 C3865U 13 4GB/128 PC HP K12 PB430G5 C3865U 13 4GB/128 PC Inte HP K12 PB430G5 Pent4415U 13 4GB/128 PC HP K12 PB430G5 Pent4415U 13 8GB/256 PC HP K12 PB430G5 i3-7100 13 4GB/128 PC HP K12 PB430G5 i3-7100 13 4GB/128 PC Int HP K12 PB430G5 i3-7100 13 4GB/256 PC HP K12 PB430G5 i3-7100 13 4GB/500 PC HP K12 PB430G5 i3-7100 13 4GB/500 PC Int HP K12 PB430G5 i3-7100 13 8GB/128 PC HP K12 PB430G5 i3-7100 13 8GB/256 PC HP K12 PB430G5 i3-7100 13 8GB/256 PC In HP K12 PB430G5 i3-7100 13 8GB/500 PC HP K12 PB430G5 i3-7100 13 8GB/500 PC In HP K12 PB430G5 i3-8130U 13 4GB/128 PC HP K12 PB430G5 i3-8130U 13 4GB/128 PC In HP K12 PB430G5 i3-8130U 13 4GB/500 PC HP K12 PB430G5 i3-8130U 13 8GB/128 PC HP K12 PB430G5 i3-8130U 13 8GB/256 PC HP K12 PB430G5 i5-7200U 13 16GB/256 PC HP K12 PB430G5 i5-7200U 13 4GB/256 PC HP K12 PB430G5 i5-7200U 13 4GB/256 PC In HP K12 PB430G5 i5-7200U 13 8GB/128 PC HP K12 PB430G5 i5-7200U 13 8GB/128 PC In HP K12 PB430G5 i5-7200U 13 8GB/256 PC HP K12 PB430G5 i5-7200U 13 8GB/500 PC In HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 16GB/1T PC HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 16GB/500 PC HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 4GB/128 PC In HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 4GB/256 PC HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 4GB/500 PC HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 4GB/500 PC In HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 8GB/128 PC HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 8GB/128 PC In HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 8GB/1T PC HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 8GB/256 PC HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 8GB/256 PC In HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 8GB/500 PC HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 8GB/500HSPAPC HP K12 PB430G5 i5-8250U 13 8GB/512 PC HP K12 PB430G5 i5-8250U 1316GB/500HSPAPC HP K12 PB430G5 i5-8350U 13 8GB/128 PC HP K12 PB430G5 i7-8550U 13 16GB/512 PC HP K12 PB430G5 i7-8550U 13 8GB/256 PC In HP K12 PB430G5 i7-8550U 13 8GB/500 PC HP K12 PB430G5 i7-8550U 13 8GB/512 PC HP K12 PB450G5 i3-7100 15 4GB/128 PC HP K12 PB450G5 i3-7100 15 4GB/256 PC HP K12 PB450G5 i3-7100 15 8GB/256 PC HP K12 PB450G5 i3-8130U 15 4GB/256 PC HP K12 PB450G5 i3-8130U 15 8GB/500 PC HP K12 PB450G5 i5-7200U 15 16GB/256 PC HP K12 PB450G5 i5-7200U 15 8GB/256 PC HP K12 PB450G5 i5-8250U 15 16GB/256 PC HP K12 PB450G5 i5-8250U 15 8GB/256 PC HP K12 PB450G5 i5-8250U 15 8GB/500 PC HP K12 PB450G5 i7-8550U 15 16GB/256 PC HP K12 PB450G5 i7-8550U 15 16GB/500 PC HP K12 PB450G5 i7-8550U 15 16GB/512 PC HP K12 PB450G5 i7-8550U 15 8GB/500 PC HP K12 PB455G5 A109620 15 8GB/500 PC HP K12 PB455G5 A9-9420 15 4GB/128 PC HP K12 PB455G5 A9-9420 15 4GB/256 PC HP K12 PB455G5 A9-9420 15 4GB/500 PC HP K12 PB470G5 i7-8550U 17 16GB/256 PC HP PB430G5 C3865U 13 4GB/128 PC HP PB430G5 C3865U 13 4GB/128 PC Intel C3 HP PB430G5 C3865U 13 4GB/500 PC HP PB430G5 i3-6006U 13 4GB/128 PC HP PB430G5 i3-6006U 13 4GB/128 PC Intel HP PB430G5 i3-6006U 13 4GB/500 PC HP PB430G5 i3-6006U 13 4GB/500 PC Intel HP PB430G5 i3-6006U 13 8GB/128 PC HP PB430G5 i3-7020U 13 4GB/500 PC HP PB430G5 i3-7100 13 4GB/128 PC HP PB430G5 i3-7100 13 4GB/128 PC Intel i HP PB430G5 i3-7100 13 4GB/1T PC HP PB430G5 i3-7100 13 4GB/256 PC HP PB430G5 i3-7100 13 4GB/500 HSPA PC HP PB430G5 i3-7100 13 4GB/500 PC HP PB430G5 i3-7100 13 4GB/500 PC Intel i HP PB430G5 i3-7100 13 8GB/128 PC HP PB430G5 i3-7100 13 8GB/128 PC Intel i HP PB430G5 i3-7100 13 8GB/1T PC Intel i3 HP PB430G5 i3-7100 13 8GB/256 PC HP PB430G5 i3-7100 13 8GB/256 PC Intel i HP PB430G5 i3-7100 13 8GB/500 PC HP PB430G5 i3-8130U 13 4GB/128 LTEA PC HP PB430G5 i3-8130U 13 4GB/128 PC HP PB430G5 i3-8130U 13 4GB/128 PC Intel HP PB430G5 i3-8130U 13 4GB/1T PC HP PB430G5 i3-8130U 13 4GB/500 HSPA PC HP PB430G5 i3-8130U 13 4GB/500 LTEA PC HP PB430G5 i3-8130U 13 4GB/500 PC HP PB430G5 i3-8130U 13 8GB/128 PC HP PB430G5 i3-8130U 13 8GB/1T PC HP PB430G5 i3-8130U 13 8GB/256 LTEA PC HP PB430G5 i3-8130U 13 8GB/256 PC HP PB430G5 i3-8130U 13 8GB/500 PC HP PB430G5 i5-7200U 13 16GB/256 PC HP PB430G5 i5-7200U 13 16GB/500 PC Intel HP PB430G5 i5-7200U 13 4GB/128 PC HP PB430G5 i5-7200U 13 4GB/1T PC HP PB430G5 i5-7200U 13 4GB/1T PC Intel i HP PB430G5 i5-7200U 13 4GB/256 PC HP PB430G5 i5-7200U 13 4GB/256 PC Intel HP PB430G5 i5-7200U 13 4GB/500 PC HP PB430G5 i5-7200U 13 4GB/500 PC Intel HP PB430G5 i5-7200U 13 8GB/128 PC HP PB430G5 i5-7200U 13 8GB/1T PC HP PB430G5 i5-7200U 13 8GB/256 PC HP PB430G5 i5-7200U 13 8GB/256 PC Intel HP PB430G5 i5-7200U 13 8GB/500 PC HP PB430G5 i5-8250U 13 16GB/256 PC Intel HP PB430G5 i5-8250U 13 16GB/500 PC HP PB430G5 i5-8250U 13 16GB/512 HSPA PC HP PB430G5 i5-8250U 13 16GB/512 PC HP PB430G5 i5-8250U 13 16GB/512 PC Intel HP PB430G5 i5-8250U 13 4GB/128 PC HP PB430G5 i5-8250U 13 4GB/128 PC Intel HP PB430G5 i5-8250U 13 4GB/1T PC HP PB430G5 i5-8250U 13 4GB/1T PC Intel i HP PB430G5 i5-8250U 13 4GB/256 PC HP PB430G5 i5-8250U 13 4GB/256 PC Intel HP PB430G5 i5-8250U 13 4GB/500 HSPA PC I HP PB430G5 i5-8250U 13 4GB/500 PC HP PB430G5 i5-8250U 13 4GB/500 PC Intel HP PB430G5 i5-8250U 13 8GB/128 PC HP PB430G5 i5-8250U 13 8GB/128 PC Intel HP PB430G5 i5-8250U 13 8GB/1T PC HP PB430G5 i5-8250U 13 8GB/1T PC Intel i HP PB430G5 i5-8250U 13 8GB/256 HSPA PC HP PB430G5 i5-8250U 13 8GB/256 HSPA PC I HP PB430G5 i5-8250U 13 8GB/256 LTEA PC HP PB430G5 i5-8250U 13 8GB/256 PC HP PB430G5 i5-8250U 13 8GB/256 PC Intel HP PB430G5 i5-8250U 13 8GB/500 PC HP PB430G5 i5-8250U 13 8GB/512 PC HP PB430G5 i5-8350U 13 16GB/256 PC HP PB430G5 i5-8350U 13 16GB/500 PC HP PB430G5 i5-8350U 13 16GB/512 PC HP PB430G5 i5-8350U 13 4GB/128 PC HP PB430G5 i5-8350U 13 4GB/1T PC HP PB430G5 i5-8350U 13 4GB/500 PC HP PB430G5 i5-8350U 13 8GB/128 PC HP PB430G5 i5-8350U 13 8GB/256 PC HP PB430G5 i5-8350U 13 8GB/500 PC HP PB430G5 i5-8350U 13 8GB/512 PC HP PB430G5 i7-8550U 13 16GB/1T PC HP PB430G5 i7-8550U 13 16GB/1T PC Intel HP PB430G5 i7-8550U 13 16GB/256 PC HP PB430G5 i7-8550U 13 16GB/256 PC Intel HP PB430G5 i7-8550U 13 16GB/512 PC HP PB430G5 i7-8550U 13 16GB/512 PC Intel HP PB430G5 i7-8550U 13 4GB/128 PC HP PB430G5 i7-8550U 13 4GB/1T PC HP PB430G5 i7-8550U 13 4GB/256 PC HP PB430G5 i7-8550U 13 8GB/128 PC HP PB430G5 i7-8550U 13 8GB/1T PC HP PB430G5 i7-8550U 13 8GB/1T PC Intel HP PB430G5 i7-8550U 13 8GB/1T PC Intel i HP PB430G5 i7-8550U 13 8GB/256 PC HP PB430G5 i7-8550U 13 8GB/256 PC Intel HP PB430G5 i7-8550U 13 8GB/500 PC HP PB430G5 i7-8550U 13 8GB/512 PC HP PB430G5 i7-8550U 13 8GB/512 PC Intel HP PB450G5 C3865U 15 4GB/1T PC HP PB450G5 C3865U 15 4GB/500 PC HP PB450G5 C3865U 15 4GB/500 PC Intel C HP PB450G5 C3865U 15 8GB/500 PC HP PB450G5 C3865U 15 8GB/500 PC Intel C3 HP PB450G5 i3-6006U 15 4GB/500 PC HP PB450G5 i3-7020U 15 4GB/500 PC HP PB450G5 i3-7020U 15 4GB/500 PC Intel HP PB450G5 i3-7100 15 4GB/128 PC HP PB450G5 i3-7100 15 4GB/500 PC HP PB450G5 i3-7100 15 8GB/256 PC HP PB450G5 i3-7100 15 8GB/500 PC HP PB450G5 i3-7100 15 8GB/500 PC Intel i HP PB450G5 i3-8130U 15 4GB/128 PC HP PB450G5 i3-8130U 15 4GB/1T PC HP PB450G5 i3-8130U 15 4GB/500 PC HP PB450G5 i3-8130U 15 8GB/128 PC HP PB450G5 i3-8130U 15 8GB/500 PC HP PB450G5 i5-7200U 15 16GB/256 PC HP PB450G5 i5-7200U 15 4GB/128 PC HP PB450G5 i5-7200U 15 4GB/256 PC HP PB450G5 i5-7200U 15 4GB/500 PC HP PB450G5 i5-7200U 15 4GB/500 PC Intel HP PB450G5 i5-7200U 15 8GB/128 PC HP PB450G5 i5-7200U 15 8GB/1T PC HP PB450G5 i5-7200U 15 8GB/256 PC HP PB450G5 i5-7200U 15 8GB/500 PC HP PB450G5 i5-7200U 15 8GB/500 PC Intel HP PB450G5 i5-7200U 15 8GB/512 PC HP PB450G5 i5-8250U 15 16GB/1T PC HP PB450G5 i5-8250U 15 16GB/256 PC HP PB450G5 i5-8250U 15 16GB/256 PC Intel HP PB450G5 i5-8250U 15 16GB/500 PC HP PB450G5 i5-8250U 15 4GB/500 PC HP PB450G5 i5-8250U 15 8GB/128 PC HP PB450G5 i5-8250U 15 8GB/1T PC HP PB450G5 i5-8250U 15 8GB/256 PC HP PB450G5 i5-8250U 15 8GB/500 PC HP PB450G5 i5-8250U 15 8GB/512 PC HP PB450G5 i7-8550U 15 16GB/256 PC HP PB450G5 i7-8550U 15 16GB/500 PC HP PB450G5 i7-8550U 15 16GB/512 PC HP PB450G5 i7-8550U 15 8GB/500 PC HP PB455G5 A109620 15 16GB/500 PC HP PB455G5 A109620 15 4GB/128 PC HP PB455G5 A109620 15 8GB/128 PC HP PB455G5 A109620 15 8GB/256 PC HP PB455G5 A109620 15 8GB/500 PC HP PB455G5 A9-9420 15 4GB/256 PC HP PB455G5 A9-9420 15 4GB/500 PC HP PB455G5 A9-9420 15 4GB/500 PC AMD A9- HP PB455G5 A9-9420 15 8GB/1T PC AMD A9-9 HP PB455G5 A9-9420 15 8GB/256 PC HP PB455G5 A9-9420 15 8GB/500 PC HP PB470G5 i3-7100 17 4GB/500 PC HP PB470G5 i3-7100 17 8GB/256 PC HP PB470G5 i3-8130U 17 4GB/128 PC HP PB470G5 i3-8130U 17 4GB/500 PC HP PB470G5 i3-8130U 17 8GB/256 PC HP PB470G5 i3-8130U 17 8GB/500 PC HP PB470G5 i5-8250U 17 16GB/128 PC HP PB470G5 i5-8250U 17 16GB/1T PC HP PB470G5 i5-8250U 17 16GB/256 PC HP PB470G5 i5-8250U 17 16GB/500 PC HP PB470G5 i5-8250U 17 16GB/512 PC HP PB470G5 i5-8250U 17 4GB/128 PC HP PB470G5 i5-8250U 17 4GB/256 PC HP PB470G5 i5-8250U 17 8GB/128 PC HP PB470G5 i5-8250U 17 8GB/128 PC Intel HP PB470G5 i5-8250U 17 8GB/1T PC HP PB470G5 i5-8250U 17 8GB/256 PC HP PB470G5 i5-8250U 17 8GB/256 PC Intel HP PB470G5 i5-8250U 17 8GB/500 PC HP PB470G5 i5-8250U 17 8GB/512 PC HP PB470G5 i7-7500U 17 16GB/1T PC Intel HP PB470G5 i7-7500U 17 16GB/256 PC HP PB470G5 i7-8550U 17 16GB/1T PC HP PB470G5 i7-8550U 17 16GB/256 PC HP PB470G5 i7-8550U 17 16GB/512 PC HP PB470G5 i7-8550U 17 4GB/500 PC HP PB470G5 i7-8550U 17 8GB/128 PC HP PB470G5 i7-8550U 17 8GB/1T PC HP PB470G5 i7-8550U 17 8GB/256 PC HP PB470G5 i7-8550U 17 8GB/500 PC HP PB470G5 i7-8550U 17 8GB/500 PC Intel HP ProBook 450 G5 Notebook PC HP RCTO UMA Cel3865UHDfFPRfCam430G5BNBPC HP RCTO UMA i3-6006UHDfFPRfCam430G5BNBPC HP RCTO UMA i3-7020UHDfFPRfCam430G5BNBPC HP RCTO UMA i7-8550UHDfFPRfCam430G5BNBPC HPRCTOUMAi57200UHDfFPRfCamfWAN430G5BNBPC
 

Κωδικός προϊόντος: ZZ10.K283 Κατηγορίες: , ,

Παράδοση σε 1-3 ημέρες στην Αττική
Παράδοση σε 4-7 ημέρες στην υπόλοιπη Ελλάδα
1-2 ημέρες στο κατάστημα