Εγγύηση & DOA

Εγγύηση

Αγαπητοί μας πελάτες, σε όλα τα προϊόντα μας παρέχεται η εγγύηση που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό νόμο.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1 .Η εγγύηση αρχίζει από την ημέρα αγοράς του προϊόντος και ισχύει για τουλάχιστον 2 έτη. Σε περίπτωση DOA (Dead on Arival) και εντός 14 ημερών από την αγορά της, η συσκευή αντικαθίσταται από το dealove.gr. Μετά την πάροδο των 14 ημερών η συσκευή καλύπτεται από την επίσημη αντιπροσωπεία.

Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν κατά την ενεργοποίησή του από τον χρήστη παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2109524883.

Εγγύηση DOA

Η εγγύηση DOA σας παρέχεται για τις 14 πρώτες ημέρες από την ημερομηνία αγοράς (παραλαβής) του προϊόντος, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Ο αγοραστής θα πρέπει να έχει επιστρέψει το προϊόν στην εταιρεία μας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του και την απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς.

– Η υπηρεσία DOA αφορά τόσο το βασικό προϊόν όσο και τα παρελκόμενα/αξεσουάρ (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: φορτιστής, καλώδια, μπαταρία κτλ.) σε μία συσκευασία. Ωστόσο, σε περίπτωση που στη συσκευασία βρεθεί ελαττωματικό κάποιο από τα αξεσουάρ και όχι το βασικό προϊόν, τότε γίνεται αντικατάσταση μόνο στο ελαττωματικό αξεσουάρ.

– Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε κατασκευαστικό  σφάλμα ή ελάττωμα και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, π.χ. φθορά και όχι αποκλειστικά, από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κ.τ.λ.

– Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος, το dealove.gr υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ιδίων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών ή να προχωρήσει σε επιστροφή των χρημάτων στην αρχική τιμή αγοράς στον πελάτη.

*Ο χρόνος αναμονής για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ποικίλλει για λόγους που σχετίζονται με αργίες, καθυστέρηση της αντιπροσωπείας λόγω ελλείψεων ανταλλακτικών ή μεγάλου φόρτου εργασίας κλπ. (Ενδεικτικά: DOA/Αντικατάσταση Προϊόντος, 4 έως 10 εργάσιμες ημέρες. Εγγύηση, έως και 2 μήνες)

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

2. Παρακαλώ να έχετε μαζί σας την απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς όταν πρόκειται να επισκευάσετε το προϊόν σας. Στην περίπτωση μη ύπαρξης παραστατικού αγοράς ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγύηση.

3. Η εγγύηση δεν καλύπτει τον φορτιστή καθώς και την μπαταρία της συσκευής.

4. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς για επισκευή ή/και αντικατάσταση του προϊόντος από και προς την εταιρεία μας.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στην περίπτωση που:

– Η βλάβη προκλήθηκε επειδή ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί ή δεν συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες οδηγίες του εγχειρίδιου χρηστών.

– Η βλάβη προκλήθηκε από πτώση ή απρόσεκτη φύλαξη ή βρέξιμο.

– Η βλάβη προκλήθηκε από επισκευή, μετατροπή ή καθαρισμό της συσκευής σε μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα της περιοχής.

– Έχουν αλλοιωθεί πληροφορίες όπως : η ημερομηνία αγοράς, το όνομα και το είδος του προϊόντος ή γενικά το παραστατικό απόδειξης της αγοράς.

– Η βλάβη προκλήθηκε εξαιτίας πρόσθετων συμβάντων όπως ανωτέρα βία, διαφορά ή πτώση τάσης ρεύματος, κακή φόρτιση μπαταρίας από τον αγοραστή.

Εγγύηση & DOA